Turundusmaterjalid

Ainus premium taseme Apple edasimüüja ja ametlik hoolduspartner Eestis.
Turundusmaterjalid digis, trükis, nii sise- kui ka välimeedias.

Klient: IM Arvutid AS
Kujundustööd huudist.

www.ideal.ee


The only Apple Premium Reseller in Estonia.
Marketing materials in digital, print, indoor as well as outdoor.

Client: IM Arvutid AS
Designs from my huud.

www.ideal.ee