Animatsioon

Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm.

Strateegiline koostöö põhineb partnerlustel nii hariduse vallas kui ka noorte valdkonnas, kus rahvusvahelise partnerluse kaudu toetatakse üksteise arengut.

Rohkema informatsiooni saamiseks vajuta siia.

Klient: Archimedes SA
Tänud sujuva koostöö eest Propapanda Productions OÜ
Animatsioon huudist


Erasmus+ is the new EU programme for Education, Training, Youth, and Sport for 2014-2020. It aims to boost skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work.

Strategic partnerships aims to increase the positive impact of European activities at all levels to ensure benefits for the individuals, organisations and countries involved in projects.

For more information, click here.

Client: Archimedes SA
Thanks for a smooth collaboration Propapanda Productions OÜ
Animations from the huud